Filosofien bag Wilma er at skabe et samfund omkring dem, der har skabt det samfund, som vi lever i nu. Når man når en alder, hvor plejehjemmet er det sted, man skal være - så betyder det ikke, at man som pårørende skal fralægge sig ansvaret for samvær. 

STØRRE INDDRAGELSE AF PÅRØRENDE.


En ud af fire ældre får ikke opfyldt deres behov for social kontakt og aktiviteter i hverdagen - ved en større inddragelse af pårørende i de ældre hverdag, imødekommer man denne udfordring.

Vi ved, at der heller ikke er nogle pårørende, der ønsker sig at fralægge det ansvar - men hverdagens pres kan ofte forhindre samværet med sine nære ældre. Det ændrer Wilma på.

LETTE PRESSET BLANDT PLEJEPERSONALET.


Hver fjerde, der er ansat i den danske ældrepleje, føler sig stresset i høj eller meget høj grad, det viser en undersøgelse, der er foretaget af FOA.


En bærende del af Wilma er plejepersonalets mulighed for at uddelegere ikke-faglige opgaver til de ældres pårørende.

Når hverdagen på plejehjemmene overtages af stress, er det første, der sorteres fra, ofte den nære pleje - det er samtalen om ugens forløben, det er gåturen rundt om søgen. Det ændrer Wilma på.